LỄ TẠ ƠN

                                                                                     

            

Chắp tay xin tạ ơn Ngài,
 Gia đình êm ấm trong ngoài bình an.
 Nắm tay anh cám ơn nàng, 
Hai chục năm vẫn chung đàng bước đi.

 Chông gai chẳng quản ngại chi, 

Vượt qua tất cả xá gì khổ đau.
 Dù cho núi thẳm rừng sâu,
 Vì anh cố gắng chẳng câu nề hà. 

 Cám ơn con vẫn nghe cha,

 Giữ gìn truyền thống nước nhà Việt Nam. 
Tự do rồi sẽ nảy mầm,
 Cùng cha tiến bước về thăm quê nhà.

 Tri ân đất lạ phương xa,

 Hai lăm năm sống quê nhà thứ hai. 
Ân tình vẫn chẳng lạt phai, 
Cắp ô mỗi sáng miệt mài việc công. 

 Ngoài sân bão tuyết cuồng phong,

 Trong nhà vẫn ấm cõi lòng người đi.
 Qua rồi một thuở hàn vi, 
     Tạ ơn đất nước Huê kì đẹp xinh ............ 


Người hai lúa NJ Lễ Tạ Ơn năm 2013

 
ĐỒNG HƯƠNG © 2012 - Xây dựng bởi Blog Thiết Kế – Hỗ trợ bởi Người Áo Lam - Giao diện Rumah Dijual