KINH KHA VIỆT

Kính gởi gia đình Hoàng Diệu bài thơ cuối tuần
PTA

Kinh Kha Việt

Kinh kha hề Kinh Kha
Một đi không trở lại
Kinh Kha hề Kinh Kha
Mây giăng sầu biên tái!

vút chín tầng trời, tiếng trúc Tiệm Ly
giục cánh chim hồng chuyển xoay nhật nguyệt
cung bổng trầm tống biệt người đi
điệu cuồng ca thay lời vĩnh quyết

trắng khăn tang tiễn người qua sông Dịch
ngẩng cao đầu, hào khí ngất trời xanh
một thanh gươm, liều thân vào đất địch
vì muôn dân, quyết hành thích bạo Tần
vẫn đi lên, dù biết việc khó thành
vẫn bước tới, sá chi rừng gươm giáo

tráng sĩ xưa một thân đơn
đủ run hồn cường bạo
ta bây giờ hàng vạn người
mà kẻ ác nghênh ngang
lấn rừng chiếm biển
gặm nhấm giang sơn
Hoàng Sa biển lộng gió căm hờn
Bản Giốc đất òa cơn giận dữ


Nhớ người xưa: "muốn đạp bằng cơn sóng dữ . . ."
Ta bao giờ lập lại Bạch Đằng Giang?

Phan Trường Ân

 
ĐỒNG HƯƠNG © 2012 - Xây dựng bởi Blog Thiết Kế – Hỗ trợ bởi Người Áo Lam - Giao diện Rumah Dijual