DANH SÁCH THAM DỰ HMHD NGÀY 18/05/2013 TẠI LIÈGE BỈ

Họp mặt Hoàng Diệu Âu châu lúc 12h ngày 18/05/2013 tại Liège Bỉ


1
Cô Trần Thị Bé
Bỉ
5
2
Chị Hoa Phượng
Bỉ
2
3
Chị Triệu Danh
Bỉ
2
4
Chị Hiếu Kiều
Đức
2
5
Anh Triệu Minh Nghĩa
Bỉ
2
6
Chị Thực Vân
Paris
2
7
Trịnh Nguyên Hưng
Paris
2
8
N.N.Hồng
Paris
3
9
Anh Trần Đình Thọ
Đức
2
10
Chị Phan Thị Hạnh
VN
2
11
Anh Phúc Nguyễn
Canada
1
12
Anh Triệu Minh Ân
Bỉ
2
13
 Nga Nguyễn
Nauy
1
14
Khánh Triệu
Mỹ
1

Tiền họp mặt lúc 19h tại Liège ngày 17/05/2013 tại nhà hàngRoute du Condroz 38b - 4100 BONCELLES


Mời tham dự và mọi chi tiết xin thông báo email về hoangdieudhchauau@gmail.com hay telephone về cô Trần Thị Bé +32-(0)498570483

Nhóm CHSHD ĐH Âu châu kính mời


 
ĐỒNG HƯƠNG © 2012 - Xây dựng bởi Blog Thiết Kế – Hỗ trợ bởi Người Áo Lam - Giao diện Rumah Dijual