DANH SÁCH THẦY CÔ CHSHD & ĐH ỦNG HỘ QUYỂN KỶ YẾU

Danh sách Thầy cô CHSHD & ĐH ủng hộ quyển Kỷ Yếu Thiên Niên Kỷ


1
Cô Trần Thị Bé
    Đóng góp quỹ
Bỉ
2
Anh Tâm Quách
Nam Cali
3
Chị Xuân Nga
Đóng góp quỹ
4
Chị Hiếu Kiều
Đức
5
Anh Thái Thành
Úc châu
6
Chị Kim Ba
Đóng góp quỹ
South Carolina
7
Chị Mai Hương
Đóng góp quỹ
Texas
8
Anh Giang Văn Hai
Nam Cali
9
Chị Tố Kim
Đóng góp quỹ
Úc châu
10
Chị Hoa Phượng
Đóng góp quỹ
Bỉ
11
Cô Trần Thành Mỹ
Đóng góp quỹ
Bỉ
12
Chị Thực Vân
Đóng góp quỹ
Paris
13
Anh Hiệp Hồ 
Đóng góp quỹ
Texas
14
Cô Phạm Lê
Đóng góp quỹ
Bắc Cali
15
Anh Trịnh Kim Long
Nam cali
16
Anh Lưu Quốc Bửu
Nam Cali
17
Chị Ánh Ryan
Nam Cali
18
Anh Vân Nguyễn
  Nam Cali
19
Chị Diệp Nguyệt Thu
Nam Cali
20
Anh Hồ Thại
Úc châu
21
Anh Lâm Thiện Hoa
Úc châu
22
Chị Đào Thị Tố Trinh
Úc châu
23
Chị Lâm Thị Lệ
Úc châu
24
Chị Lâm Thị Phượng
Úc châu
25
Chị Phạm Thị Hà
Úc châu
26
Anh Lâm Hoàng Văn
Úc châu
27
Chị Lâm Thị Phượng
Melbourne
28
Cô Trịnh Kim Liên
Nam Cali
29
Anh Lê Hữu Thiện
Nam Cali
30
Anh Trần Phong-Bích Ngọc
Nam Cali
31
Nguyễn Ngọc Thạch
Texas
32
Cô Tạ Ngọc Mai
Đóng góp quỹ
Úc châu
33
Anh Long Dương
Nam Cali
34
Thầy Trần Cảnh Xuân
Đóng góp quỹ
Nam Cali
35
Triệu Ngọc Danh
Đóng góp quỹ
Liège
36
Lý Thụy Đoan Trang
Montreal
37
Cô Phan Tươi

Missisauga
38
Chị Nguyễn Hồng Cúc

Rochester
39
 Anh Chương

Nam Cali
40
Chị Hà
            
      Nam Cali
41
Chị Minh Giang
   Đóng góp quỹ
      Nam Cali
42
Mạch Hoài Lan

      Úc châu
     43       
Vương Kim Hùng

      Úc châu
44
Anh Thái NK 68-75

     Nam Cali
45
Chị Thuỷ Hương

     New Orleans


Chi tiết thêm về quyển KY và đóng góp quỹ sẽ được thủ quỹ báo về khi nhận được sự đóng góp của Thầy Cô và CHSHD +ĐH

Tài khoản nhómXin cám ơn sự ủng hộ của quí Thầy cô  CHSHD + ĐH
PS : DVD Kỷ Yếu TNK đọc trên DVD player đa hệ, vui lòng xem trên Laptop hay PC nếu không đọc được, Xin mọi người thông cảm do hạn chế này. Thành thật cám ơn

 
ĐỒNG HƯƠNG © 2012 - Xây dựng bởi Blog Thiết Kế – Hỗ trợ bởi Người Áo Lam - Giao diện Rumah Dijual