NGƯỜI ẢO
Người o đâu cn  phi biết nhau
Gp nhau trên mng tha tâm giao
Đường ai c đi, riêng tôi bước
Cuc đi chng vướng bn gì nhau

Người o nhưng đi thc hn hoi
Nên sinh ri lão mt kiếp người
Mit mài gng gánh cho cuc sng
Cui cùng bnh, t cũng buông xuôi

Người o mai này s biến tan
Như sương như khói khut non ngàn
Như xác thân tr v cát bi
Đ li lòng ai ni hoang tàn 

Người o ri như sương khói tan
Đ người trên mng bun mênh mang
Chuyn ngàn  mt trang chưa viết hết
Đành thôi hn li chn sui vàng

Người Phương Nam.

 
ĐỒNG HƯƠNG © 2012 - Xây dựng bởi Blog Thiết Kế – Hỗ trợ bởi Người Áo Lam - Giao diện Rumah Dijual