MỘT CHÚT TÌNHTA VẪN BIẾT EM TA CÒN THƠ DẠI
                             MÔT CHÚT TÌNH CHƯA VƯƠNG VẤN TRÁI TIM EM
                              BƯỚM ONG KIA CHƯA ĐÁP NỤ HOA ĐỜI
                             LÒNG VẪN SÁNG NHƯ TRĂNG RẮM THÁNG TÁM
                              NÊN TA CỨ YÊU-YÊU EM NHIỀU LẮM
                             XIẾT CHỮ TÌNH NỒNG ẤM TRÁI TIM TA .......
                    
                                                       SÓC TRĂNG 1980 
                                                 TẶNG LÊ THI HIỀN CHSHD 74-80
                                                                      CHUNGLAM                                                                    

 
ĐỒNG HƯƠNG © 2012 - Xây dựng bởi Blog Thiết Kế – Hỗ trợ bởi Người Áo Lam - Giao diện Rumah Dijual