THUỞ ẤY
Cái thuở  thầy trò được bấy lâu,
Chẳng buồn chẳng giận chẳng lo âu,
Có đêm trăng tỏ cùng than thở,
Không biết bao giờ có gặp nhau ?,

Bao năm xa xứ bởi vì đâu ?,
Một thuở hàn huyên ở chốn này,
Trời Tây trời Úc trời Âu Mỹ,
Kỹ niệm rồi đây chắc nhạt màu ?


Hơn ba mươi năm sống dãi dầu,
Bôn ba trăm hướng cũng là lâu,
Thầy thì lúc trước còn phong độ,
Nay cũng rồi đây cũng bạc đầu ?


Vân Nguyễn 2012


 
ĐỒNG HƯƠNG © 2012 - Xây dựng bởi Blog Thiết Kế – Hỗ trợ bởi Người Áo Lam - Giao diện Rumah Dijual