THANH SƠN THƯƠNG NHỚ                                                       
                         ( Để tưởng  nhớ  cố   nhạc  sĩ   THANH   SƠN  qua các  dòng  nhạc  hay )
        ( Những  chữ  viết   hoa  trong  ngoặc  là  tên  các   bản  nhạc  hay  mà   ông   đã   sáng   tác   viết   về   quê   hương   )
                              Tôi   thương  khúc  hát   quê  hương
                    Khi   trầm   khi  bổng   nhớ   thương   quê   nhà
                               Thương người   nhạc  sĩ  tài   hoa
                    Viết   nên   ca  khúc  đậm  đà  tình  quê
                               THANH   SƠN   dòng  nhạc  say  mê
                    Miền  TÂY   yêu  dấu   hương  quê  vẫn  còn
                               Thương  em  "  HƯƠNG  TÓC  MẠ  NON  "
                    "   BẠC  LIÊU   HOÀI   CỔ  "  anh  còn   chờ  nhau
                                Về   thăm   "  ÁO   MỚI   CÀ  MAU  "
                     Cho  vơi   nỗi   nhớ   xuyến   xao    trong   lòng
                                 Yêu   cô   "  ÁO  TRẮNG   GÒ   CÔNG  "
                     Chinh  nhân   xuôi  ngược   đượm   nồng  tình  anh
                                 Giở   trang   "  LƯU   BÚT   NGÀY   XANH  "
                     "  MƯỜI   NĂM  TÁI   NGỘ  "  sao  đành   quên   nhau
                                 "  NỖI   BUỒN   HOA   PHƯỢNG  " năm   nào
                       " HẠ BUỒN  "  gợi   nhớ  lời   chào  trường  xa
                                 Nhớ  "  CHIỀU   MƯA   XỨ  DỪA  " xa
                         Tha  hương  anh  vẫn  mặn  mà  niềm  riêng
                                 Hỡi  em   "  YÊU   DẤU   HÀ  TIÊN "
                          Cho  anh  gởi  lá  thư  riêng  tâm  tình
                                  Tôi  "  THƯƠNG   VỀ  CỐ   ĐÔ  "   mình
                          Đi  mô   nhớ   HUẾ  cung  đình   vàng  son
                                   Cho  dù  nước  chảy  đá  mòn
                          Tên   người   nhạc  sĩ   vẫn   còn   thiên  thu.

                                TRỊNH  QUANG    CHIẾU  


CALGARY   CANADA


 
ĐỒNG HƯƠNG © 2012 - Xây dựng bởi Blog Thiết Kế – Hỗ trợ bởi Người Áo Lam - Giao diện Rumah Dijual