KỶ YẾU TÌNH HỌC TRÒ PHẦN 1


 
  

 


 

            
Hình ảnh do anh Vân Nguyễn, Tâm Quách, và CHSHD khắp nơi gửi về, mong nhận thêm hình ảnh từ CHSHD và thầy cô cho KỶ YÊU này phong phú hơn.

Chân thành cám ơn
CHSHD Âu châu 2012 
ĐỒNG HƯƠNG © 2012 - Xây dựng bởi Blog Thiết Kế – Hỗ trợ bởi Người Áo Lam - Giao diện Rumah Dijual