HÌNH ẢNH LỚP 12D4 NĂM 1976-1977

CHSHD niên khóa 76-77Hình ảnh do chị Trịnh Thực Huệ (70-77) CHSHD Âu châu, sưu tầm cho lớp 12D4 Năm 76-77 thông tin do anh Quách Minh Tâm cung cấp.


Cám ơn chị Kim CHSHD Úc châu

 
ĐỒNG HƯƠNG © 2012 - Xây dựng bởi Blog Thiết Kế – Hỗ trợ bởi Người Áo Lam - Giao diện Rumah Dijual