NGÀY MAI ... CHA HẸN


Cha về, vui hẹn bảo ngày mai
Trở lại với chúng con để mừng ngày
Sinh nhật Amandine tròn một tuổi
Nhưng rồi ... mai, lại mãi ngày mai...
   Ngày mai đã đến, hỡi Cha ơi !
   Nhưng với hôm nay khác nghĩa rồi
   Vì mai đã trở thành hiện tại
   Và bóng Cha xa biệt cuối trời ...
Thế gian đâu dễ thấy ngày mai
Chỉ có thời gian thoáng thoáng bay
Hiện tại của mai là quá khứ
Chúng con lại phải đợi ngày mai...
  Dịu bứt cơn đau, con hiểu rồi
   Cha về, vui hẹn bảo ngày mơi
   Cho con hi vọng hoài dang dở
   Cho đẹp muôn đời nghĩa dở dang
Dở dang, dang dở ... hỡi Cha ơi !
Thì ra, đây luật của Chúa Trời
Ngày xưa Chúa dắt dìu muôn kẻ
Đã tặng ân hồng phủ dở dang
   Nhờ có dở dang, con hiểu rằng
   Tình Cha sâu rộng tợ biển đông
   Tình Cha ưu ái ...hồng lưu niệm
   Của đời tị nạn lắm sương phong !
Nhớ mãi về Cha con nguyện lòng
Bước từng bước một theo dấu chân
Của Cha ngày trước tin kính Chúa
Và quyết bước đi chẳng ngập ngừng ...


                       Kính nhớ về Père Delvaux
                           T.T.B chshd Âu châu

 
ĐỒNG HƯƠNG © 2012 - Xây dựng bởi Blog Thiết Kế – Hỗ trợ bởi Người Áo Lam - Giao diện Rumah Dijual