NIỀM VUI NOELTuyết đổ từng cơn trắng mái nhà.
Giáng Sinh đang tới khắp gần xa.
Con về hớn hở dâng niềm nhớ,
Mẹ đến mừng vui nhận món quà.
Thảnh thót hồi chuông vang rộn rã,
Ngân nga tiếng hát cất hòa ca.
Gian trần sám hối mong Ngài xuống,
Cứu chuộc muôn lòng đang nở hoa.

NHL HD 68-75 Hoa tho SP

 
ĐỒNG HƯƠNG © 2012 - Xây dựng bởi Blog Thiết Kế – Hỗ trợ bởi Người Áo Lam - Giao diện Rumah Dijual