HANG BETHLEHEM XƯANgài sinh với cảnh khổ không nhà,
Bố Mẹ hồi hương tự chốn xa.
Thú vật quây quần mong sưởi đấng,
Ba Vua bái lạy hiến dâng quà.
Lung linh tinh tú soi đường tối,
Réo rắt Thiên thần cất tiếng ca.
Tội lỗi gian trần nay được xóa,
Chúa con giáng thế tựa ngàn hoa.

Nguyễn Hoàng Linh
Noel 2011   

 
ĐỒNG HƯƠNG © 2012 - Xây dựng bởi Blog Thiết Kế – Hỗ trợ bởi Người Áo Lam - Giao diện Rumah Dijual