QUÊN ĐI


QUÊN ĐI cuộc sống ngày mai
Hôm nay gặp bạn là ngày trời ban
QUÊN ĐI mơ ước dỡ dang
Không may thành đạt đừng mang phiền hà
QUÊN ĐI cuộc sống tuổi già
Tuổi cao khoẻ mạnh mới là đáng thương
QUÊN ĐI cuộc sống nhiễu nhương
Vô thường cõi tạm con đường trần ai
QUÊN ĐI vật chất tiền tài
Ra đi nào có mấy ai đem gì
QUÊN ĐI thù hận sân si
Để hồn thanh thản nghĩ gì cõi trên
Tâm hồn mới thật vững bền
Cõi trần tạm gởi người nên hiền hoà
Trịnh Quang Chiếu

 
ĐỒNG HƯƠNG © 2012 - Xây dựng bởi Blog Thiết Kế – Hỗ trợ bởi Người Áo Lam - Giao diện Rumah Dijual