DỄ CHI CƯỜIAi cũng đều khuyên phải rán cười
Chúc nhau ai cũng chúc vui tươi 
Nụ cười hơn mười thang thuốc bổ
Ai chẳng muốn vui chẳng muốn cười

Khổ nổi muốn cười lòng phải vui
Mà đời lắm khổ dễ gì vui
Vui hay không còn tùy tâm cảnh
Tâm chẳng được vui dễ chi cười

Lắm kẻ bẩm sinh chẳng biết cười
Vì trong não bộ thiếu chất vui
Se-ro-to-nin  tạo hạnh phúc
Thì sao vui được mà bảo cười 

Ai người trong cảnh mới hiểu thôi
Muốn cười thật khó phải mua vui
Nếu không chỉ cười ra nước mắt
Mua vui không được lấy chi cười!

Người Phương Nam

 
ĐỒNG HƯƠNG © 2012 - Xây dựng bởi Blog Thiết Kế – Hỗ trợ bởi Người Áo Lam - Giao diện Rumah Dijual