THƠ CHÚC TẾT


Cung thương hoà điệu đón xuân
Chúc mừng bằng hữu qua từng câu thơ
Tân Niên Phúc Lộc mong chờ
Xuân về mai nở đón mời tết sang
Vạn điều tốt đẹp bình an
Sự gì bất ổn Xuân sang không tồn
Như cùng tiếng pháo nổ vang
Ý lành toại nguyện năm sang phát tài

Trịnh Quang Chiếu


 
ĐỒNG HƯƠNG © 2012 - Xây dựng bởi Blog Thiết Kế – Hỗ trợ bởi Người Áo Lam - Giao diện Rumah Dijual