ĐA TẠ
Tôi xin đa tạ đất trời
Cho tôi sống được một nơi an lành
Tôi xin đa tạ ngày xanh
Cho tôi hưởng được mộng lành tuổi thơ
Tôi xin đa tạ chiều mơ
Cho tôi hưởng được đón chờ em đi
Tôi xin đa tạ ngày đi
Cho quê tôi được những gì bình an
Tôi xin đa tạ xóm làng
Ngày mùa no ấm có nàng tôi thương
Tôi xin đa tạ mái trường
Cho tôi kiến thức lên đường đấu tranh
Tôi xin đa tạ chị anh
Bên tình huynh đệ mái tranh quê nhà
Tôi xin đa tạ mẹ cha
Công lao trời biển bao la nghĩa tình
Tôi xin đa tạ bóng hình
Cho tôi có được mối tình học sinh
Tôi xin đa tạ quê mình
Ghi bao kỷ niệm với tình mến yêu
Tôi xin đa tạ BẠC LIÊU
Hôn lên đất mẹ chắt chiu cõi lòng
Trịnh Quang Chiếu

 
ĐỒNG HƯƠNG © 2012 - Xây dựng bởi Blog Thiết Kế – Hỗ trợ bởi Người Áo Lam - Giao diện Rumah Dijual