MAI TÔI ĐI


                                  

                                                                     Hoài Việt

                    Mai tôi đi, không có gì quan  trọng

                    Cũng bình thưòng như lá rụng công viên

                    Như nưóc trên nguồn chảy xuôi về biển

                    Như bốn mùa, mãi luân chuyển mà thôi.


                    Xuân lại đến cây đâm chồi nẩy lộc

                    Chuyển sang hè, nắng khô khốc làn da

                    Để thu sang, rụng rơi từng chiếc lá

                    Đông trở về, sao lạnh quá ngưòi ơi.


                    Mai tôi đi như dòng sông mãi trôi

                    Như con nưóc ròng xong rồi lại lớn

                    Qua những trận mưa, gió thổi từng cơn

                     Chở đầy ấp những giọt buồn năm tháng


                    Mai tôi đi, không chuyện gì thắc mắc

                    Như những cụm mây treo, vắt lưng trời

                    Gíó vẫn thổi, và mây mãi rong chơi            

                    Đưọc mấy chốc, đã tới hồi tan biến.


                    Mai tôi đi, phải  xa rời cõi tạm

                    Từ nơi đâu, mươn đây làm quê nhà

                    Từ bao lâu, cứ tưỏng là của ta

                    Cảm ơn nhé, xin trả về chốn củ.


                    Mai tôi đi, muốn  đưọc nói đôi câu

                    Tuy không hẹn, vẫn cùng nhau hội ngộ

                    Đã có nhau với vui buồn sưóng khổ

                    Phải nói đôi câu, lời chào tạm biệt???


                    Và nếu đưọc, mình đưa tiển đôi lời

                    Không rưòm rà, giản dị thôi bạn thương

                    Không vòng hoa, chỉ xin một nén hương

                    Chút hơi ấm, trên đưòng về đất lạnh..

                                        Có mượn hai câu thơ trong bài”Mai Tôi Đi’ của tác giả họ Thúc

                                            Và cũng là cảm hứng cho bài thơ cùng tựa của tôi. Xin cảm ơn 4/10/2016

Trong bải tiếng Anh và Pháp, dưòng như có sự hiểu nhầm, đã đưọc dịch ra" want to lie. . " và" veux mentir. . ".


Xin thưa, trong bài không có ý nào 'nói dối" cả. Vậy, nếu có thể nhờ cho chỉnh lại, như: "want to talk few words" và"veux dire . . "
                                                

 
ĐỒNG HƯƠNG © 2012 - Xây dựng bởi Blog Thiết Kế – Hỗ trợ bởi Người Áo Lam - Giao diện Rumah Dijual