HAI SẮC HOA HỒNG VU LANMưa chiều mờ nhạt mái chùa
Thoảng nghe cơn gió trở mùa hè sang
Ngồi đây lệ ứa đôi hàng
Nhớ thương người mẹ VU LAN thuở nào
Nắm tay mẹ dẫn đi chùa
Bông hồng cài áo con chưa biết buồn
Tiếng chuông , tiếng mõ khói nhang
Như thầm nhắc nhở thế gian làm lành
Đời là bể khổ bến mê
Sớm tu giác ngộ để về cõi tiên
Chiến chinh lửa khói khắp miền
Đời trai sương gió bưng biền khắp nơi
Dừng quân bên cạnh ngôi chùa
Đi vào lễ PHẬT đúng mùa VU LAN
Bông hồng màu trắng tóc tang
Cài lên áo chiến hai hàng lệ rơi
Áo lam con đã mất rồi
Đơn côi đếm bước bồi hồi mẹ đâu
Cuộc đời như cuộc bể dâu
Vĩnh hằng mẹ đã in sâu cuộc đòi
Đàn con lưu lạc khắp nơi
Mưa ngâu tháng bảy lệ sầu mẹ tôi
Thương thay vật đổi sao dời
Lục bình trôi nổi cho đời tha hương
Bao giờ về lại cố hương
Nén hương thắp lại tình thương thuở nào

Trịnh Quang Chiếu

 
ĐỒNG HƯƠNG © 2012 - Xây dựng bởi Blog Thiết Kế – Hỗ trợ bởi Người Áo Lam - Giao diện Rumah Dijual