CÂY BÚT


 Tháp Bút Hồ Gươm

Tôi chỉ là cây bút,
Bút chì, mực lông bi.
Vung tay tạo con chữ,
Nguồn văn hóa mọi thì.

Tôi chính là cây bút,
Công dụng thật vô biên.
Nguồn tư tưởng biến thiên,
Suối tâm linh huyền biến.

Tôi vốn là cây bút
Thong thả dáng thanh thon,
Tài Cán đong trên Ngọn,
Huyền diệu tấm lòng son.

Tôi vẫn là cây bút
Trong mọi loại ngành nghề.
Cơ bút trên trần thế,
Ghi chép bao nguyện thề.

Vẫn là cây bút nhỏ,
Uy quyền thật vô song.
Tốt xấu cả đục trong,
Bút sa gây nổi sóng.

Giàu có bỗng nghèo hèn,
Dốt nát cũng bon chen.
Trì thức ra trí ngủ,
Thông thái biến thành ngu.

Hạ bút tạo Thiện Ác,
Hòa bình hay Chiến tranh.
Quay bút bao ảo ảnh,
Nghiêng bút tục hóa thanh.

Cũng là cây bút xinh,
Đa dạng và đa dụng.
Nhẹ nhàng mà trí dũng,
Khó bẻ bút anh hùng.

Cây bút trong Đạo Đời,
Lý thuyết lẫn thực hành,
Tâm linh hay đức hạnh,
Nguồn cội tấm lòng thành.

Dù chỉ là cây bút,
Uy lực có vạn năng,
Đâu có gì vĩnh hằng,
Tài có Tâm vẫn thắng.

Cuộc sống là vô thường,
Mê lộ mất tình thương.
Cao thấp rồi mất hướng,
Tỉnh thức ướp đời hương.


            Cô Trần Thành Mỹ

 
ĐỒNG HƯƠNG © 2012 - Xây dựng bởi Blog Thiết Kế – Hỗ trợ bởi Người Áo Lam - Giao diện Rumah Dijual