XUÂN PHÁT TÀIOn Sunday, February 7, 2016 5:06 PM, A'nh Mai <anhmaisoctrang@yahoo.fr> wrote:


Nhan dip Nam moi .Gia dinh chung toi kinh quy quyen mot nam moi.

DOI DAO SUC KHOE,AN KHANG THINH VUONG, VAN SU NHU Y

Vuong nhut A'nh va gia dinh.

Nguyễn Hồng Phúc

 
ĐỒNG HƯƠNG © 2012 - Xây dựng bởi Blog Thiết Kế – Hỗ trợ bởi Người Áo Lam - Giao diện Rumah Dijual