MÙA THU LÁ BAY

                                                           
                                   
Thu  nào  mà  lá  chẳng  bay
Riêng  thu  viễn  xứ  lá  bay  gợi  buồn
Lá  vàng  gây  nỗi  vấn  vương
Lá  xanh  ở  lại  khóc  thương  lá  vàng
Hàng  cây  trụi  lá  bên  đàng
Lối  về  ngõ  vắng  bóng  nàng  nơi  đâu
Thu  về  mang  mối  u  sầu
Nhớ  thu  quê  mẹ  tìm  đâu  lối  về
Gió  thu  hôn  nhẹ  tóc  thề
Nắng  thu  sưởi  ấm  má  nàng  tôi  yêu
Thu  về  viễn  xứ  tiêu  điều
                                         Lặng  nhìn  lá  đổ  mang  nhiều  niềm  đau                                           Mong  sao  lá  chẳng  đổi  màu
Ngỡ  thu  chưa  đến  sắc  màu  mùa  xuân

                                                                                                                                                                                                              TRỊNH QUANG CHIẾU


 
ĐỒNG HƯƠNG © 2012 - Xây dựng bởi Blog Thiết Kế – Hỗ trợ bởi Người Áo Lam - Giao diện Rumah Dijual