THƠ VIẾT GỬI MỘT DÒNG SÔNG NGÀY ĐÓmưa bên sông người về lạnh lùng
năm xưa người đi mưa bên sông
đò ngang đò dọc không nhớ bến
hứng mưa thơ rớt thuở bạc lòng


người về về đâu trời cố quận
mấy nhánh sông đời chia vết thương
vết thương nào thấy trên thân thể
sao thấu lòng ta đến đoạn trườnggiang vĩ giang đầu giang ly hận
tìm nhau gặp lại đã mất nhau
chắc gì em yêu ta ngày đó
trăm năm sóng vỗ vẫn bạc đầu


người đi mới đó gần một kiếp
người về ngóng lại mưa bên sông
biết đâu tìm được vài giọt lệ
của người đi khóc thuở bạc lòng.

THƯƠNG TỬ TÂM

 
ĐỒNG HƯƠNG © 2012 - Xây dựng bởi Blog Thiết Kế – Hỗ trợ bởi Người Áo Lam - Giao diện Rumah Dijual