TÌNH NGƯỜI EM GÁI THU VỀ


                                           


                                                             ******
   ( Những  chữ  viết  hoa in  đậm  là  tên  các  bản  nhạc  nói  về  mùa  thu  )
                                 VÀO  THU  hoa  lá  đổi  màu
                              HOÀI  THU  kỷ  niệm  năm  nào  anh  đi
                                   GIỌT  MƯA  THU  ướt  chiến  y
                          BUỒN  TÀN  THU  nhớ  những  gì  bên  nhau
                                  MỘT  CHIỀU  THU  ấy  tình  trao
                          THU  VÀNG  lá  úa  xuyến  xao  nhớ  nhiều
                                 Lặng  nhìn  LÁ  ĐỔ  MUÔN  CHIỀU
                       Vàng  bao  nhiêu  lá  THU  SẦU  bấy  nhiêu
                               NGÀN  THU  ÁO  TÍM  đứng  chờ
                       LÁ  THƯ  viết  vội  cho  người  biên  khu
                               Nhớ  xưa  ƯỚC  HẸN  CHIỀU  THU
                       Ngồi  đây  nhớ  lại  TIẾC  THU  xa  rồi
                          Em  ca  THU  HÁT   CHO  NGƯỜI
              Bao  MÙA  THU  CHẾT  anh  nơi  chiến  trường
                        Mùa  THU  QUYẾN  RŨ  vấn  vương
              THU  SẦU  ai  khóc  đêm  trường  nhớ  ai
                       Lặng  nhìn  CHIẾC  LÁ  THU  PHAI
                 VƯỜN  THU  tơi  tả  nhớ  ngày  hẹn  anh
                       MÙA  THU  CÒN  ĐÓ  cam  đành
            Ngắm   ĐÊM  THU  đẹp  mộng  lành  vỡ  tan
                        THU  CA  gợi  nhớ  thôn  làng
            Mùa  THU  QUYẾN  RŨ   hởi  chàng  biên  khu
                         Gởi  thơ  TÌNH  CUỐI   MÙA  THU
                   Chờ  mong  MẤY  ĐỘ  THU  VỀ  gặp  anh

TRỊNH  QUANG  CHIẾU  CANADA 
ĐỒNG HƯƠNG © 2012 - Xây dựng bởi Blog Thiết Kế – Hỗ trợ bởi Người Áo Lam - Giao diện Rumah Dijual