HOÀI THU


                                                                                                                            
                                                Chiều  thu  êm  ả  sáo  diều
                                     Mây  thu  lờ  lững  nắng  chiều  nhạt  phai
                                               Đàn  cò  vội  vả  tung  bay
                                        Khói  lam  mờ  tỏa  nhà  ai  bếp  hồng
                                              Lúa  vàng  bát  ngát  cánh  đồng
                                    Vẳng  nghe  vọng  cổ  não  lòng  bên  sông
                                              Bát  cơm  gạo  mới  thơm  nồng
                                  Canh  chua  cơm  mẻ  mắm  đồng  làng  ta
                                              Sương  chiều  bảng  lảng  xóm  nhà
                                       Sen  tàn  lá  úa  mùi  hoa  nhạt  nhòa
                                               Tiết  thu  se  lạnh  cõi  lòng
                                 Chạnh  buồn  duyên  kiếp  như  sông  vơi  đầy
                                              Ráng  chiều  pha  sắc  trời  mây
                                 Tre  già  bụi  chuối  hàng  cây  lá  vàng
                                            Cúc  vàng  đua  nở  thu  sang
                                    Buồn  trong  kỷ  niệm  hai  hàng  châu  rơi
                                           Ai  về  tôi  nhắn  mấy  lời
                                       Thăm  dùm  quê  cũ  một  thời  xa  xưa
                                                                                                                               
                                                       TRỊNH QUANG CHIẾU 
                                                                                                                                                                                                               CANADA

 
ĐỒNG HƯƠNG © 2012 - Xây dựng bởi Blog Thiết Kế – Hỗ trợ bởi Người Áo Lam - Giao diện Rumah Dijual