NHỚ BÀI VỌNG CỔ BẠC LIÊU

                                                                       Quê  hương  vọng  cổ  BẠC  LIÊU
                                                Bài  ca  truyền  thống  đượm  nhiều  tình  quê
                                                          Tiếng  đàn  ai  oán  đêm  về
                                                Lời  ca  văng  vẳng  bốn  bề  canh  thâu
                                                          Người  cha  vọng  cổ  SÁU  LẦU
                                               Vinh  danh  thời  ấy  công  đầu  nghệ  nhân
                                                          Cải  lương  lưu  diễn  xa  gần
                                               HƯƠNG  LAN , HỮU  PHƯỚC  bao  lần  danh  vang
                                                         Quan, hôn, tang tế  trong  làng
                                               Nhờ  nghe  câu  hát  tiếng  đàn  nhớ  ai
                                                         Đàn  kia  trổi  khúc  nam  ai
                                              Nghe  chừng  nhịp  thở  của  người  gái  quê
                                                         Xuân  tình  cùng  điệu  xàng  xê
                                             Tâm  tư  lắng  đọng  nhớ  về  chuyện  xưa
                                                         Dù  cho  thành  thị  quê  mùa
                                             Câu  ca  vọng  cổ  ngày  xưa  vẫn  còn
                                                         Dù  cho  sông  cạn  đá  mòn
                                             Nhưng  bài  vọng  cổ  vẫn  còn  dài  lâu
                                                         Hương  xuân   TẾT  đến  tình  sâu
                                             Quê    người  đất  khách  đẹp  mầu  xuân  sang
                                                        Vui  xuân  viễn  xứ  liên  hoan
                                            Xin  đừng  quên  hẳn  tiếng  đàn  quê  hương


                                                        
                                                                   TRỊNH  QUANG  CHIẾU
                                                                                  CANADA

 
ĐỒNG HƯƠNG © 2012 - Xây dựng bởi Blog Thiết Kế – Hỗ trợ bởi Người Áo Lam - Giao diện Rumah Dijual