HAI MÙA HÈ


Hè  đi  hè  đến  bao  lần
Riêng  hè  viễn  xứ  muôn  phần  vấn  vương
Ngồi  đây  nhớ  lại  mái  trường
Có  hàng  phượng  thắm  ven  đường đẹp xinh
MÙA  HÈ  ĐỎ  LỬA   chiến  chinh
Giả  từ  bè  bạn  bóng  hình  thân  yêu
Một  chiều  mẹ  đứng  ngoài  hiên
Tiễn  con  chinh  chiến  dấu  riêng  nỗi  lòng
Con  đi  dệt  mộng  tang  bổng
Thanh  bình  trở  lại  thiệp  hồng  báo  tin
Ngờ  đâu  đất  nước  điêu  linh
Nổi  trôi  phận  bạc  lục  bình  cách  xa
Giờ  đây  nhớ  lại  quê  nhà
Có  vườn  cây  trái  có  giàn  mướp  hương
Tìm  đâu  tiếng  trống  tan  trường
Tìm  đâu  lưu  bút  thân  thương  bạn  lòng
Tiếng  ve  réo  gọi  phượng  hồng
Phượng  đâu  không  thấy  ve  trông  tháng  ngày
Mùa  hè  viễn  xứ   đổi  thay
Mưa  hè  chợt  đến  làm  ai  thêm  sầu
Lặng  nhìn  hoa  đỏ  vườn  sau
Tưởng  chừng  hoa  phượng  năm  nào  quê  xưa


TRỊNH  QUANG  CHIẾU   CANADA                      

 
ĐỒNG HƯƠNG © 2012 - Xây dựng bởi Blog Thiết Kế – Hỗ trợ bởi Người Áo Lam - Giao diện Rumah Dijual