GHẸO NGƯỜI DƯNG


                    Xông Ngả Năm chải dìa năm ngả
                    Tui dí em chắc có lươn diên
                    Mới gặp đả thấy thương liền
                    Mến người dân dả,-chớ gái thị thiền thiếu chi. . .

                    Nói ga, chỉ xợ em cười
                    Tui đây chỉ thích những người dưới quê
                    Mùi dầu dừa,tui gất mê
                    Mê luôn cả mái tóc thề của em
                    Gái thị thiền,tui hổng ham
                    Cưới dìa hỏng biết chuị làm. . guộng không ???
                    Hay là chỉ biết ngồi không
                    Lo xửa xắc đẹp, buồn lòng tía tui
                    Em ơi, đây có mấy lời,
                    Tui ti ít học, nhưng người xiêng năng
                    Xức phẻ, số một chong làng,
                    Mấy thằng chạc tủi,hổng bằng tui đâu
                    Em mà ưng chịu làm dâu,
                    Tía má xẻ xắm mâm chầu hỏi ngay
                    “Cưới dợ thì cưới liền tai,
                    Chớ để lâu ngày,thiên hạ dèm pha”
                    Ga diên xẻ thưa má ba,
                    Đến gặp thấy Xáu,coi ga tốt ngày
                    Ba má  năm  nay đã dà,
                    Tui là con út, ở nhà xống chung.
                    Guộng dườn còn tám chục công
                    Em dìa hai đứa mình cùng chung lo
                    Tía má theo ông theo bà,
                    Căn nhà thừa tự, cũng là của tui.
                    Đây đã kể gỏ đầu đui,
                    Đó dìa xum họp, đề gồi đẻ con
                    Chỉ chừn khoản một chục chơn,
                    Có nếp, có tẻ,  thì còn gì dui
                    Em ôi, xao hỏng chả lời
                    Thò lỏ con mắt nhìn tui mà cười???
Xin thưa, bài thơ trên là “tâm tình” của một cậu dân quê tại Ngả Năm(Sóc trăng),mà cũng cả miền Nam, vào khoản thập kỷ 1950. Lời lẽ mộc mạc, phát âm sai chánh tả. . . Sau đây là nguyên bài đúng giọng và chánh tả. Xin mời. .                              GHẸO  NGƯỜI  DƯNG
                    Sông Ngả Năm chảy về năm ngả
                    Tui với em chắc có lương duyên
                    Mới gặp đã thấy thương liền
                    Mến người dân dả, (chớ gái) thị thiền thiếu chi(1)

                    Nói ra chỉ sợ em cười
                    Tui đây chỉ thích những người dưới quê
                    Mùi dầu dừa, tui rất mê(2)
                    Mê luôn cả mái tóc thể của em
                    Gái thị thiền,tui hổng ham
                    Cưới dì hỏng biết chịu làm ruộng không?
                    Hay là chỉ biết ngồi không,
                    Lo sửa sắc đẹp.buồn lòng tía tui.
                    Em ơi, đây có mấy lời
                    Tui tuy ít học, nhưng người siêng năng.
                    Sức khỏe số một trong làng
                    Mấy thằng trạc tuổi hổng bằng tui đâu.
                    Em mà ưng chịu làm dâu,
                    Tía má sẽ sắm mâm trầu hỏi ngay
                    Cưới vợ thi cưới liền tay
                    Chớ để lâu ngày thiên hạ dèm pha
                    Ra giêng sẽ thưa má ba,
                    Đến gặp thấy Sáu, coi ra tốt ngày
                    Tía má năm nay đã già,
                    Tui là con út, ở nhà sống chung.
                    Ruộng vườn còn tám chục công,
                    Em dìa hai đứa mình  cùng chung lo.
                    Tía má . . theo ông theo bà,
                    Căn nhà thừa tự, cũng là của tui.
                    Đây đã kể rõ đầu đuôi,
                    Đó dìa sum họp, để rồi . . đẻ con
                    Chỉ chừng khoản một chục trơn,
                    Có nếp có tẻ, thì còn gì vui
                    Em ơi, sao hổng trả lời
                    Thò lỏ con mắt, nhìn tui mà cười-   Hoài Việt

(1)- thị thiền là thị thành, (2)thời xưa, các cô thưòng dùng dầu dừa chài tóc cho óng mưọt. Ước gì,tui trẻ lại như khoản 1960, và đưọc một lần ngửi mùi dầu dừa trên mái tóc của một cô thôn nữ Sóc Trăng quê mình.
         
                   

                    

 
ĐỒNG HƯƠNG © 2012 - Xây dựng bởi Blog Thiết Kế – Hỗ trợ bởi Người Áo Lam - Giao diện Rumah Dijual