50 NĂM HỘI NGỘAi đi năm tháng mù khơ
ai còn li đôi b nh thương 
tui hng áo tím vn vương
50 năm hi ng như dường chiêm bao. 
Nh xưa mây trng phi bào 
chiến trường ci gió ra vào t sinh
quê hương khói la điêu linh 
đường bay gãy cánh duyên tình v tan
B trường b c dung nhan
đ ai li l làng tui son
đài trang sương gió héo hon
xưa đi đâu biết mai còn gp nhau
Nay v trng c mái đu
năm mươi năm đã ngã màu tui xanh
trường xưa ph vng song hành
tiếc cho tình c không thành ước mơ

LÊ HỮU THIỆN

CHS HD NK 65-72

 
ĐỒNG HƯƠNG © 2012 - Xây dựng bởi Blog Thiết Kế – Hỗ trợ bởi Người Áo Lam - Giao diện Rumah Dijual