Thành thật chia buồn đến anh Phúc và Tuyết về sự ra đi của người Mẹ hiền. Kính mong vong linh của Bác Gái sớm được An Nhàn nơi Tiên Cảnh. Kiệt - Hòa 
Anh Nguyen  Condolences to you and your family. Please let me know if we can help.
Kim Ba Dinh
Tuyet oi, Chi vua nhin mail cua Anh Hong, that la buon. Tuyet cho Chi goi den loi chia buon muon den voi Tuyet va ca dai  gia dinh. Xin cau chuc Huong linh Bac som  Sieu Thang Tinh Do.
    Thanh kinh chia buon muon.
    Dong mon : Kim Ba va Thuy Huong.