CHIẾC XUỒNG QUÊ HƯƠNG


*******
Chiếc  xuồng  ba  lá  miền  tây
Đó  là  biểu  tượng  mang  đầy  tình  quê                
Xuồng  con  nhỏ  bé  đừng  chê
Vượt  bao  kinh  rạch  miền  quê  xóm  làng
Xuồng  em  chở  mạ  mùa  sang
Cấy  cày  mong  lúc  mùa  vàng  bội  thu
Xuồng  ai  thấp  thoáng  sương  mù
Cho  tôi  đi  với  lòng  thu  rạt  rào
Dù  xuồng  có  khẳm  chẳng sao
Đi  chung  một  chuyến  cớ  sao  hững  hờ
Rạch  quê  nước  chảy  lững  lờ
Xuồng  em  trôi  giửa  đôi  bờ  bần  xanh
Phù  sa  nước  đục  trời  thanh
Bên  vàm  tím   thẳm  lục  bình  nở  hoa
Dáng  em  khua  mái  chèo  xa
Quá  giang  một  chuyến  thăm  nhà  bên  sông
Xuồng  em  trôi  nổi   bềnh  bồng
Bến  trong  em  ghé  đẹp  lòng  mẹ  cha
Giăng  câu  với  chiếc  xuồng  nhà
Mấy  tay  lưới  bén  trăng  tà  bên  sông
Kìa  trông  đám  cưới  đi  xuồng
Trông  như  ngày  hội  khơi  nguồn  lễ  xưa
 Áo  màu  thấp  thoáng  bóng  dừa
 Lọng  che  đôi  lứa  sông  xưa  bóng  hình
Ai  về  PHỤNG  HIỆP  mà  xem
Xuồng  ghe  chợ  nổi  ngắm  em  chèo  xuồng
Xuồng  em  chở  khách   qua  sông
Người  xưa  vắng  bóng  nhớ  mong  tháng  ngày
Ngày  đi  em  tặng  khăn  tay
Để  anh  lau  lệ  những  ngày  xa  em
Trăng  quê  sáng  rọi  bên  thềm
 Câu  hò  điệu  lý  êm  đềm  anh  ơi
 Dù  cho  vật  đổi  sao  dời
 Chiếc  xuồng  biểu  tượng  muôn  đời  quê  hương

TRỊNH QUANG  CHIẾU
CANADA 
ĐỒNG HƯƠNG © 2012 - Xây dựng bởi Blog Thiết Kế – Hỗ trợ bởi Người Áo Lam - Giao diện Rumah Dijual