CÁM ƠN CHỜI MƯA


                             
                              -Cảm ơn, chời hỏng cho dìa
                              Mưa gớt nặng hột, xông kia cạn dòng
                              Qua mừng hết xức chong lòng
                              Thiệt nhờ chời dúp đuộc gần dí em
                              Đó đây là tình lán diền
                              Đầu chên xóm dưới,  đường liền dới nhau
                              Bậu ơi, bậu có biết dâu
                              Qua đây chong bụng thuông xao quá chừn
                              Dây mà. . đó cứ dửng dưng
                              Để qua đây phải dô cùn gầu lo.
                              Ừa đi, để qua còn thưa
                              Ga diên, xin cưới hỏng chờ đuộc đâu
                              -Ai biểu, thuông người ta lâu
                              Nhát như thỏ đế, đây gầu lắm nghen
                              “Người ta” cũng nhớ ngày đêm
                              Chờ đó lên tiến, thuông em chọn đời”
Tía má  đã tín chước gồi
Cho mười công guộn, dí năm công dườn
- “Dái chời mưa lớn cứ tuôn
Xát dô, coi ướt hết chơn bây dờ”
-“Nè, đừng có tưởng tui khờ
Buôn ga, ngộp chết bây dờ đó nghen
Muốn dì  . .thì chờ . . ga diên,
B. u. .ô. .n,    b.u.ô.n . . , tui. . nhảy. . ga.  liền. .khỏi. . ghe
- Chong . ghe . còn . có . mái . che
Tui thương chút xíu,hỏng (có) . .đè bậu  đâu
-Xí, . .bộ. .  bộ. .dễ. .lắm. .xao
Coi. . chừng. . tui. . có. . con. . dao . đây . nè. . .
Đừng. .đừng . .gách. .. áo. . ngưòi. . ta. . !!
Dià . . nhà . .má  . thấy , thiệt . .là. .khó. . coi.
Chời . .ơi, . .đứt . nút . .áo. . gồi!
                  
Hôm nay trời mưa lạnh,xin mời xem thơ vui
Thơ rặt mùi”quê miền nam”,không đúng chánh tả.
Biết đâu “nóng”lên ti xíu.                  
                                                           Tú Cù

                              

 
ĐỒNG HƯƠNG © 2012 - Xây dựng bởi Blog Thiết Kế – Hỗ trợ bởi Người Áo Lam - Giao diện Rumah Dijual