ĐỢI

                                                                           
                                               


Cau  kia  đợi  lá  trầu  vàng
Trầu  kia  cau  nọ  tôi  nàng  xe  duyên
Bến  xưa  đợi  khách  đồng  thuyền
Xuôi  chèo  mát  mái  hương  duyên  thắm  tình
Xuân  về  cây  đợi  ra  hoa
Như  chim  én  đợi  phương  xa  quay  về
Trời  xanh  ve  đợi  tiếng  hè
Bên  hàng  phượng  vĩ  lòng  nghe  bồi  hồi
Thu  sang  hoa  lá  đổi  màu
Gió  thu  đợi  mái  tóc  sầu  tung  bay
Đông  về  đợi  tuyết  bao  ngày
Thương  nhau  đợi  hát  qua  cầu  gió  bay
Đợi  cho  hết  kiếp  cùng  ai
Cớ  sao  em  để  lòng  trai  đợi  chờ
                                                                  
                                                 Trịnh Quang Chiếu (Canada)                                                                     
ĐỒNG HƯƠNG © 2012 - Xây dựng bởi Blog Thiết Kế – Hỗ trợ bởi Người Áo Lam - Giao diện Rumah Dijual