BÀI THƠ CHIA BUỒN CÙNG ANH CHỊ DƯƠNG VĂN HIẾN


                                                                                                                                                                                                                                   *****
                                             HƯỚNG VỀ ĐẤT KHÁCH XA XÔI
                            NGẬM NGÙI THƯƠNG TIẾC MỘT NGƯỜI KÍNH YÊU
                                             BÁC NAY TUỔI QUÁ XẾ CHIỀU
                           VIỄN DU TIÊN CẢNH  VẠN ĐIỀU BÌNH AN
                                            TIẾC THƯƠNG GIỌT LỆ ĐÔI HÀNG
                         CHIA BUỒN ANH CHỊ VỚI NGÀN  VẤN VƯƠNG

                                                            TRỊNH QUANG CHIẾU

                                                 thành kính phân ưu cùng tang quyến


 
ĐỒNG HƯƠNG © 2012 - Xây dựng bởi Blog Thiết Kế – Hỗ trợ bởi Người Áo Lam - Giao diện Rumah Dijual