CHO TÔI NẰM BÊN CẠNH


                                 
   Anh  là  ai, sao  mà  nằm  đó
                              Giữa  nghiã  trang, âm  u  tối  mò
                              Tâm sự buồn, sao  cứ  lặng  im
                              Á...“anh”  xe,  có gì  bày  tỏ!?

                               Trông... thì...  cũng  khá  quen  đấy  mà
                               Đúng  rồi,    “anh” là ... Tô Dô Ta (Toyota)
                               Tôi còn  biết  tổ  tiên  mẹ  cha
                               Là  ngưòi Nhựt  “ sản sinh”  anh  ra.

                               Ôi, cái  tên  quả  là  dễ  mến
                               Cũng  như  Hôn  Đa  hay  Dzi  Em (1)
                                Mét  Xế  Đì,  Bi Em,  Lếch  Xệt.(1)
    Những  từ  nầy, thật  quá  thân  quen.

   “Các  anh”  đã  một  thời  ngang  dọc
   Đưa   ngưòi  đi khắp  cả  tây  đông
   Được  các  bà  hoài  mong, ngưỡng  mộ
   Thật  đúng  là  những  đấng  anh  hùng.

  Nay  “anh “ đã  nằm  yên  một  chỗ
  Như  bệnh  nhân  nằm chờ  giải  phẩu
  Bị  nguời  ta  tháo  “pạt” từng  phần (2)
  Rồi “anh”  sẽ  hóa  thân  về  đâu ?

“Anh  bạn”  ơi, còn  chỗ  không  anh
 Hãy  nhưòng  cho  tôi  nằm bên  cạnh
 Nghiã  địa  cho  xe   hay  cho  người
 Đều  giống  nhau, suốt  đời  hiu  quạnh.

“Anh  bạn “ ơi,   buồn  quá  bạn  ơi
Vì  tôi  cũng  sắp  như  “anh”  thôi
Hai  chúng  ta, một  thời  ngang  dọc
Và  giờ  đây, sắp  cuối  cuộc  đời.
                                                    Hoài  Việt
(1)- tên các hiệu xe
(2)- đồ pạt (phụ tùng) bí tháo gỡ, đem bán ...

                                    

 
ĐỒNG HƯƠNG © 2012 - Xây dựng bởi Blog Thiết Kế – Hỗ trợ bởi Người Áo Lam - Giao diện Rumah Dijual