ĐÓN LỄ CHA VỀĐón lễ Cha về... với nỗi vui
Nhớ Ba, con se sẻ mỉm cười
Vì, Ba 'phong kiến' tuyệt vời
Nhất nam viết hữu, gái thời thiên kim!...
Con gái, Ba cho tới trường
Trao dồi nghiên bút kém nhường chi trai
Thân gái, liễu yếu tơ mềm
Ba cho học vấn hộ phần mai sau
Còn trai, trung hiếu làm đầu
Vũ phu cấm kỵ... dù cành hoa tươi
Nhân đức, lễ nghĩa mài dồi
Giòng đời xuôi ngược... giúp đời, cánh sinh
 
Đón lễ Cha về...với nỗi say
Say tình từ phụ, ôi ngất ngây!
Tình Ba nồng ấm thương yêu Mẹ
Tay mãi trong tay... ai sánh tày ?!
Tình Ba cao quí vì con trẻ
Cho hết các con...trọn kiếp này!
Nhớ mãi Ba ơi, giây phút cuối
Nắm chặt tay con...Ba khẻ nói
'Đây, đây, con gái của Ba ơi
Gia bảo Ba cho phút cuối đời
Xứ người sống tốt, sống vui
Biết luôn chấp nhận, phải luôn mỉm cười !
Dù đời bạc trắng như vôi...'
 
Đón lễ Cha về... vui lẫn say
Và con cứ mãi ước mơ hoài
Kiếp sau nếu có...xin cho được
Là con gái của Ba kính yêu, 
như con đã được ở kiếp này!...

Cô Trần Thị Bé

          Kỷ niệm mùa lễ Cha 6/2014
      

 
ĐỒNG HƯƠNG © 2012 - Xây dựng bởi Blog Thiết Kế – Hỗ trợ bởi Người Áo Lam - Giao diện Rumah Dijual