CÓ AI VỀ SÓC TRĂNG
   Có ai về Sóc trăng,
    Nơi quê hương tôi đó,
    Có dòng sông ba ngả,
     Có ruộng lúa phì nhiêu,

                                                             Có ai về Sóc trăng,
                                                             Ghé qua vùng Nhơn Mỹ, 
                                                             Có cây trái đầy cành,
                                                             Có cô em gái nhỏ,
                                                              Đương gội tóc bờ sông,
                                                            Miệng mỉm cười d thương.

  Có ai về Sóc trăng,
 Ghé qua làng Vũng Thơm,
Nơi tôi sinh ra đó,
 Nơi có những người thân,
 Nơi có những thằng bạn,
 Và những cô em nữa.

                                                           Có ai về Sóc trăng,
                                                           Ghé qua Sài ca nã,
                                                           Những em gái lai Miên,
                                                              Với làn da bánh ích,
                                                           Trông thấy mà phải mê,
                                                             "Ôn ơi sà lanh bon tê,"
                                                             (Em ơi anh yêu em)

 Có ai về Sóc trăng,
 Hãy ghé qua trường tôi,
 Nơi có những Thầy Cô,
 Nơi có những bạn học,
 Và kỷ niệm khó quên.

                                                      Có ai về Sóc trăng,
                                                      Xin ghé lại ngôi trường,
                                                     Với tên trường Hoàng Diệu,
                                                  Nơi có cô em gái,
                                                   Mà tôi từng yêu đó,
                                                   Nếu ai có gặp cô,
                                                    Xin nhắn lại giùm tôi,
                                                     TÔI VẪN CÒN YÊU CÔ

 THÁI LƯƠNG THÀNH

VUI LÒNG THƯỞNG THỨC NHẠC

 
ĐỒNG HƯƠNG © 2012 - Xây dựng bởi Blog Thiết Kế – Hỗ trợ bởi Người Áo Lam - Giao diện Rumah Dijual