ĐỜI NHAU

THƠ THƯƠNG TỬ TÂM

    


mai sẽ về ghé thăm em chút
biết đâu đời vui được vài hôm
biết đâu nhìn lại dung nhan đó
sáng soi gương nhớ cũng đở buồn


một ngày xa nhau em đâu biết
ta như mưa lạc xuống trăm dòng
dòng nào cũng muốn về em hết
đời nhau sao như mưa trên sông


sao theo mưa ngược vê Tân Định
xuống mái nhà em đẽ có nhau
sao theo mưa ngược mười năm trước
em thủơ chưa chồng học Văn Khoa


dãy hành lang sân trường lớp học
mất còn trong trí nhớ bể dâu
ta có em và thời lãng mạn
mợt thời hình như ̣đã yêu nhau


chiều nay thầm lặng bên đời nhạt
một ta chia bóng ̣đó thân nầy
Tân Định còn em và mưa cũ
dù lạc đời nhau hay phụ nhau.

THƯƠNG TỬ TÂM


 
ĐỒNG HƯƠNG © 2012 - Xây dựng bởi Blog Thiết Kế – Hỗ trợ bởi Người Áo Lam - Giao diện Rumah Dijual