NGŨ ĐẠI HỒ VỌNG CALINgũ đại hồ vọng Cali,.

Ngất ngư viễn ẩm bóng ai bềnh bồng, 

Mời người hồ hải chén nồng, 

Điểm sương mái tóc trùng phùng đêm say,

 Điếu tàn.. hớp giá phun mây, 

Vẽ lên tinh tú tim này nhớ nhau.

                                             

                                               

                                            LÊ VĨNH TRƯƠNG
                                               THÁNG 9/2013


                                               

 
ĐỒNG HƯƠNG © 2012 - Xây dựng bởi Blog Thiết Kế – Hỗ trợ bởi Người Áo Lam - Giao diện Rumah Dijual