MAI TÔI ĐI


Mai tôi đi, không việc gì phải sợ
Chuyện tử sinh, đâu ai biết mà ngờ
Biết được đâu, cõi ấy đẹp như thơ
Dù cũng tiếc cuộc chơi trần thế!
Mai tôi đi, đem theo lời thỏ thẻ
Chuyện vui buồn của một kiếp trăm năm
Chuyện vợ chồng, chuyện tiền kiếp xa xăm
Rồi vẽ lại bóng hình xưa xa khuất!
Mai tôi đi, . . . rồi cũng vào ký ức
Như bao đời, người khóc lá xanh rơi. . .
Nghĩa địa buồn hiu hắt một mình tôi
Nằm dưới mộ, thôi nghìn thu vĩnh biệt!
Mai tôi đi, mang theo niềm nuối tiếc
Thuở dọc ngang, gươm súng đã đoạn lìa
Thuở tóc xanh của năm tháng xưa kia
Mộng đã cháy theo mưa đông tháng hạ!
Mai tôi đi, sẽ không lời từ giã
Chẳng vẫy tay, buồn nhớ thế gian này
Tôi ra đi, mang hết tiệc chia tay
. . . . .
Mai tôi đi, như hết giấc mơ ... dài!


Phan Anh Dũng

 
ĐỒNG HƯƠNG © 2012 - Xây dựng bởi Blog Thiết Kế – Hỗ trợ bởi Người Áo Lam - Giao diện Rumah Dijual