HỌA THƠ- HOÀI VIỆT


     Thơ Lê Vĩnh Trường                                                Thơ họa của Hoài Việt
  Ngũ đại hồ vọng Ca li                                            Buồn ơi, những phút chia ly
  Ngất ngư viễn ẩm bóng ai bềnh bồng                 Nhớ ngày hai đứa dạo chơi non bồng
  Mời người hồ hải chén nồng                                   Đan tay cạn chén tình nồng
  Điểm sương mái tóc trùng phùng đêm say         Quên trời, quên đất ta cùng đắm say
  Điếu tàn hớp gió phun mây                                Giờ người mãi tận chân mây   
  Vẽ lên tinh tú, tim nầy có nhau                     Em ngồi khắc khoải đợi ngày bên nhau.                        
               
Thành Khánh Nguyễn thân tặng

 
ĐỒNG HƯƠNG © 2012 - Xây dựng bởi Blog Thiết Kế – Hỗ trợ bởi Người Áo Lam - Giao diện Rumah Dijual