ĐẠI NGŨ HỒCali vọng Đại Ngũ Hồ,
 Bồng bềnh sóng vỗ-tiếng hồ trường reo. 
Cuộc vui gầy giữa lưng đèo, 
Chén nồng ai rót trong chiều xa quê. 
Khói buồn đốt ngọn cuồng mê,
 Bốc lên theo gió gởi về . . tìm nhau.                                                      

                                                      Phan Anh Dũng 
                                                     Tháng 9/2013

 
ĐỒNG HƯƠNG © 2012 - Xây dựng bởi Blog Thiết Kế – Hỗ trợ bởi Người Áo Lam - Giao diện Rumah Dijual