THƠ THÁNG TƯ


Ơi bằng hữu, về chung nhau ly đắng
Cuộc tử sinh, trời đất sắp sẵn rồi
Trận chiến cũ, đâu biết ai thua thắng?
Chết chưa yên. Sống cũng kiếp ngậm ngùi!

Tháng tư về, xứ người giăng mưa bụi
Lạnh đất trời, lại nhớ bạn, bạn ơi!
Lòng mộ lạnh thôi quên đi hờn tủi
Mỉm miệng cười. Xong một chuyến rong chơi!

Chiến sĩ hề, tử sinh như gió thổi
Thì màng chi mộ táng với bia xanh
Thì màng chi dát vàng lên bia nổi
Chiến sĩ hề, muôn kiếp ... “chiếu hãn thanh”

Và tháng tư, bạn bè vui họp mặt
Tiệc tẩy trần như thuở áo treilli
Phanh ngực áo điểm danh thằng còn, mất
Ngậm ngùi ngâm: Sông Dịch tiễn người đi!

Tháng 4/2013
Phan Trường Ân
Để nhớ
Phan Thành Danh, Lê Thanh Nhâm,
Nguyễn Quang Niệm, Nguyễn văn Sang, Nguyễn văn Cân,
HT Trần Thúc Vũ
và . . . .

 
ĐỒNG HƯƠNG © 2012 - Xây dựng bởi Blog Thiết Kế – Hỗ trợ bởi Người Áo Lam - Giao diện Rumah Dijual