HỌP MẶT CHS HOÀNG DIỆU VÀ CÔ TRẦN THỊ BÉ (ÂU CHÂU ) TẠI SÀI GÒN
Hàng đứng Thầy Tâm, Thầy Bá, Thầy Nhiếp, Khánh, Anh Danh
Hàng ngồi   Thanh Quyên 67-74, Tiêu xiếu Khiếm 57-64, Trần kim Hoa 57- 64, Nguyễn thị Việt Anh 57-64
Cô Trần Thị Bé 57-64, Trần Thị Hường 57-64 ( Dạy Anh Văn Trường HD từ 1971- 2006)

Cô Bé, Anh Nguyễn Tứ Lễ 57-64 ( Bắc Cali), Thầy Hội, Thầy Lâu

 Cô Khên, Thanh Quyên, Chị Phan Thị Hạnh 64-71

Thầy Tráng, Thầy Bá, Thành Vạng 68-75


         Chia sẻ cùng Thầy cô và ACE Hoàng Diệu, hình chụp ngày 17/4/2013 tại Sài Gòn
                                           Khánh HD 66-73

 
ĐỒNG HƯƠNG © 2012 - Xây dựng bởi Blog Thiết Kế – Hỗ trợ bởi Người Áo Lam - Giao diện Rumah Dijual