VỜI VỢI


                       
                   
  Ngồi nhẩm lại đà bảy mươi có lẽ
                    Kiếp nhân sinh đã có vé chờ rồi
                    Môi mím chặt cố ngăn đôi dòng lệ
                    Mắt trộm nhìn từng tờ lịch đầy vơi

                   Xuân lại về, soạn chồng thơ đã viết
Nhớ khoản đời sao lắm nổi gian truân.
Một thời trai với ít nhiều oanh liệt
Sá gì đâu bao năm tháng phong trần

Quê hương đó, vẫn muôn trùng vời vợi
Rượu cạn rồi, sao chưa thấy mềm môi
Thân ly hương , ai nào đâu mong đợi
Ôi buồn thay, ôi một kiếp con người

Lòng mơ được như chồi non xanh lá
Tóc toàn đen thay sợi trăng u sầu
Lòng vẫn mãi một niềm tin sắt đá
Quê hương mình rồi sẽ hết thương đau

Ôi, gẩm chuyện đời hư hư thực thực
Biết bao người hiểu được cõi lòng ta
Kiếp lưu vong, chừng như là địa ngục
Đày đọa ta trong ngục tối tuổi già.

                             Cho đồng hương Sóc Trăng, riêng cho
                             anh chị tuổi đã về chiều. Hoài Việt.-2013

 
ĐỒNG HƯƠNG © 2012 - Xây dựng bởi Blog Thiết Kế – Hỗ trợ bởi Người Áo Lam - Giao diện Rumah Dijual