KỶ YẾU THIÊN NIÊN KỶ

Kỷ yếu thiên niên kỷ đã phát hành. xin mời hưởng ứng 

1. Tại châu Âu với giá ủng hộ là 20 Euro (quyển Kỷ yếu và DVD) (chưa tính cước phí)
2.  Các nước khác với giá ủng hộ là 20 USD (chỉ tặng thêm DVD theo số lượng) và cước phí

Khắp nơi ủng hộ quyển KỶ YẾU vui lòng liên hệ anh Vân Nguyễn email vannguyen4002@yahoo.com hay cellphone +714-657-5505

Nhóm Úc châu ủng hộ 20 quyển xin liên hệ anh Khoa Lâm email khoalam1960@yahoo.com.au 

Tại Âu châu vui lòng liên hệ hoangdieudhchauau@gmail.com hay nguyensnowy@ymail.com

Xin cám ơn tác giả bài viết và thơ cho KỶ YẾU cũng như thầy cô và CHSHD + ĐH đã đóng góp hình ảnh cho KỶ YẾU. Và cũng xin sự cảm thông nếu bài vở của vài tác giả không đăng hết do số lượng trang giới hạn.

Hình ảnh tác giả và người cung cấp hình ảnh

Chúng tôi có biếu tặng các tác giả quyển KỶ YẾU tại Mỹ có chị Ngọc Ánh, anh Tâm Quách (email tam.quach11019@gmail.com), tại Úc châu (anh Khoa Lâm), tại Việt Nam (anh Khánh Nguyễn email thanhkhanhhoangdieu@yahoo.com.vn).

Thành thật cám ơn sự ủng hộ của Thầy cô, tất cả CHSHD + ĐH

Nhóm CHSHD ĐH Âu châu


 
ĐỒNG HƯƠNG © 2012 - Xây dựng bởi Blog Thiết Kế – Hỗ trợ bởi Người Áo Lam - Giao diện Rumah Dijual