HOÀNG DIỆU MÙA XUÂN


                                                     
                                                 Xuân nầy Hoàng Diệu thật vui
                                          Đồng môn các nước sum vầy bên nhau
                                                    Úc Châu lập hội rình rang
                                         Châu Âu họp mặt, bạn bè đông vui
                                                Sóc Trăng lại có hội trường
                                         Tôn sư trọng đạo, ngàn đời không quên
                                               Lại thêm một cuốn Đặc san
                                         Kính Thầy, tặng bạn, nhớ về trường xưa
                                                Năm lăm là tuổi trường ta
                                        Biết bao thế hệ rời trường ra đi
                                               Ra đi mãi vẫn không quên           
                                         Hai mươi tháng một, Thầy trò gặp nhau
                                                  Lần nầy ở tận Ca-li
                                         Gia đình Hoàng Diệu, thỏa tình nhớ mong
                                                 Sài Gòn thì vẫn như  xưa
                                        Mời Thầy, mời bạn, trong ngoài đông vui
                                                 Sóc Trăng cũng chẳng kém ai
                                        Lần nầy mở rộng, mời luôn trong ngoài
                                                  Đồng môn dịp Tết thăm nhà
                                        Tết xong họp bạn, quê mình Sóc Trăng
                                                  Kỷ yếu làm cũng đã xong
                                        Kính Thầy, tặng bạn chút tình Châu Âu
                                                 Cám ơn Thầy bạn năm châu
                                       Góp công góp sức, làm cùng Châu Âu
                                                  Xuân về kính chúc Thầy Cô
                                                 Sống lâu trăm tuổi, cả nhà an khang
                                                  Đồng môn thắt chặt tình thân
                                      Gia đình Hoàng Diệu, trong ngoài ấm êm
                                                                            
                                                  Sài Gòn ngày 05 tháng 1 năm 2013
                                   Kính tặng Thầy Cô, thương gởi Gia Đình Hoàng Diệu
                                                    Nguyễn Thành Khánh HD 66-73

 
ĐỒNG HƯƠNG © 2012 - Xây dựng bởi Blog Thiết Kế – Hỗ trợ bởi Người Áo Lam - Giao diện Rumah Dijual