HÌNH ẢNH THẦY CÔ-CHS HD XƯA VÀ NAY TRÊN TOÀN THẾ GIỚI - PHẦN 11

A/ THẦY CÔ - CHS HD HIỆN SINH SỐNG TẠI ÂU CHÂU

B/  THẦY CÔ   CHS HD HIỆN SINH SỐNG TẠI CANADA
C/  THẦY CÔ   - CHS HD HIỆN SINH SỐNG TẠI MỸ

D/  THẦY CÔ   - CHS HD HIỆN SINH SỐNG TẠI ÚC CHÂU E/  THẦY CÔ   - CHS HD HIỆN SINH SỐNG TẠI VIỆT NAM


 


 


 


 
Chị Thanh Quyên, anh Khánh Nguyễn, chị Ngọc Ánh, anh Tâm Quách cung cấp hình ảnh. Mong Quí Thầy Cô CHSHD + ĐH gửi tiếp tục hình ảnh những bạn bè ngày xưa, nếu còn lưu giữ đâu đó.

 
ĐỒNG HƯƠNG © 2012 - Xây dựng bởi Blog Thiết Kế – Hỗ trợ bởi Người Áo Lam - Giao diện Rumah Dijual