GHẸO NGƯỜI DƯNG


                           
                                                 Bài thơ tình yêu, giọng miệt Sóc trăng
                                                 (không phải sai chánh tả)- Hoài Việt
                              -Cảm ơn, chời hổng cho dìa
                    Mưa gớt nặng hột, xông kia ngược dòng
                              Tui mừng hết xức chong lòng
                    Thiệt nhờ chời dúp, được gần dí em
                              Đó đây là tình xóm diềng
                    Đầu chên xóm dưới liền đường dới nhau
                              Em ơi, em có biết đâu
                    Tui đây chong bụng thuông xao quá chừng
                              Dây mà... em cứ dửng dưng
                    Để tui đây phải dô cùng gầu lo
                              Ừ đi, để anh còn thưa
                    Ga diêng xin cưới hổng chờ được đâu
                              -Ai biểu thuông người ta lâu
                    Nhát như thỏ đế, đây gầu lắm nghen
                              “người ta’ cũng nhớ ngày đêm
                    Chờ đó mở miệng”thuông em chọn đời”
                              -Bây dờ dui thiệt là dui
                    Cưới gồi mình xẽ xống đời  mình nghe
                              Mưa tạnh, mời »dợ » xuống ghe.

 
ĐỒNG HƯƠNG © 2012 - Xây dựng bởi Blog Thiết Kế – Hỗ trợ bởi Người Áo Lam - Giao diện Rumah Dijual