TƯ BỀ GIÓ REONgồi đây, ngồi giữa mênh mông
Tay ôm ngang biển tay vòng thái dương
Dập dìu tinh tú muôn phương
Những con sông chảy sắc hương lan tràn
Bàn tay hay những phím đàn
Hốt nhiên tấu khúc mang mang đất trời.
Ngồi đây em, giữa muôn đời
Tấm thân hạt máu đổi dời trắng đen
Nhìn nhau đi lạ hay quen
Rồi theo cát bụi một phen quay về
Theo từng cung bậc đam mê
Đem ta treo giữa tư bề gió reo.

Melbourne 25/12/2012
Lý Thừa Nghiệp

 
ĐỒNG HƯƠNG © 2012 - Xây dựng bởi Blog Thiết Kế – Hỗ trợ bởi Người Áo Lam - Giao diện Rumah Dijual